Friday, 15 April 2011

Lenggang Perut (Upacara Wanita Hamil)

Upacara “Lenggang Perut” dilakukan ketika wanita itu hamil kandungannya berusia 7 bulan. Upacara ni menurut Islam merupakan perbuatan yang dobolehkan atau dilarang??

Masyarakat Islam di Malaysia, biasanya diisi dengan membaca Al-Quran surah Yusuf oleh para jemputan dirumah orang yang berhajat, disertakan pula pelbagai makanan tertentu sebagai kenduri.

“Mengapa yang dibaca surah Yusuf??” Apa pula sebabnya dalam upacara ini disertakan benda-benda tertentu dan bahan makanan tertentu?? Apakah ada tuntutan dari Rasullullah s.a.w. untuk menyelenggarakan upacara ini??

Upacara selamat hamil tidak ada tuntutannya dari Nabi s.a.w. mahupun pada sahabat.  Selamat hamil ini mucul dari tradisi penyembahan dewa atau kepercayaan anismisme. 

Setelah Islam masuk ke negeri ini lalu upacara tersebut dikelola begitu rupa dengan tambahan bacaaan surah Yusuf. Ini semua sama sekali tidak benar menurut ajaran Islam.

Sesungguhnya yang mengetahui hal-hal ghaib itu hanyalah Allah sahaja.  Allah berfirman dalam surah Al-AN’aam ayat 59 :

Ertinya : “… dan pada sisiNya ada kunci-kunci ghaib tiada yang mengetahuinya, kecuali hanya Dia semata-mata.”

Ayat ni menegaskan bahawa kepercayaan tentang hak ghaib itu tidak boleh diterima kecuali hal itu benar-benar diajarkan oleh Allah.  Jadi manusia sama sekali tidak boleh mereka-reka dengan apa cara sekalipun.

Dalam firmanNya pula dalam surah Al-An’am ayat 50;

Ertinya “ Katakanlah: “Aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa aku memiliki kekayaan Allah dan tidak pula aku mengetahui hal ghaib…””

Ayat kedua menegaskan bahawa seorang rasul sekealipun tidak tahu sedikit pun tentang hal ghaib.  Kerana itu manusia selain rasul sudah pasti lebih tidak tahu tentang hal-hal ghaib.

Kepercayaan yang terkandung didalam upacara tersebut jelas bukan dari ajaran Allah dan RasulNya, melainkan dari reka cipta tradisi, turun temurun nenek moyang kita.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...